YERŞEKİLLERİ
YERŞEKİLLERİ

YER ŞEKİLLERİNİ GÖSTERME YÖNTEMLERİ

1.RENKLENDİRME YÖNTEMİ

Bu yöntemde yer şekilleri renklerle ifade edilir. Her renk belirli bir yüksekliği göstermek için kullanılır.

2.TARAMA YÖNTEMİ

Bu yöntemde, yükselti değerleri eğim yönünde çizilen farklı boydaki çizgilerle gösterilir. Çizgi grupları arasındaki halka şeklindeki boşluklar yükselti basamaklarını gösterir.

Çizgiler  eğimin fazla olduğu yerlerde kısa, kalın ve sık olur. Eğim az ise uzun, ince ve seyrek olur. Düz alanlar boş bırakılmaktadır.   

3. GÖLGELENDİRME YÖNTEMİ

Yeryüzü şekillerinin bir yönden eğik olarak ışık aldığı düşünülür. Buna göre ışık alan yerler açık, ışık almayan yerler  koyu renkte görünürler. Bu yöntemde yükselti basamakları bulunmadığından,  daha çok yardımcı bir yöntem olarak kullanılır. 

4.KABARTMA YÖNTEMİ

Maket türü haritalardır. Yer şekillerini en iyi gösteren haritalardır. Fakat yapılması ve taşınması zor olduğundan pek kullanışlı değildir. 

5.İZOHİPS YÖNTEMİ

İzobat: Eş derinlik (deniz ve göllerde kullanılır.)

 İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ

 • İç içe kapalı eğrilerdir. Birbirini kesmezler.

 • Yükselti dıştan içe doğru artar.

 • Aralarındaki yükselti farkı birbirine eşittir (Equdistance).

 • İzohipslerin sık veya seyrek geçmesi yer şekillerine bağlıdır.  

 • İzohipslerin sık geçtiği yerde eğim fazladır. Seyrek geçtiği yerde eğim azdır.

 • Eğim arttıkça yatay mesafe (kuş uçuşu) kısalır. 

 • Aynı izohips çizgisi üzerindeki bütün noktalarda yükselti aynıdır.

 • İzohips çizgisi üzerinde olmayan bir noktanın kesin yükseltisi bilinemez.

 • Dağ dorukları (zirveler ) nokta halinde gösterilir.
 • Akarsu vadilerinde yükseltinin arttığı yöne doğru girinti oluşur.
 • Akarsudan sonraki ilk yükseltiler birbirine eşittir.

 • Delta, akarsuyun denize döküldüğü yerde biriktirmesi ile oluşan düzlüklerdir.

 • Dağ yamaçlarının birleştiği yerlere sırt denir. Yükseltinin arttığı yöne doğru "U " harfi şeklinde görünürler.

 • Doruk veya dorukları çevreleyen yamaçlardan oluşan yeryüzü şekillerine tepe denir.

 • Kıyı çizgisi (deniz kıyısı) sıfır metredir. 

 • Taban yüksekliği aynı olan iki tepe arasındaki küçük düzlüğe boyun denir. 

 • Ok işareti çevresine göre çukur olan (kapalı çukur-çanak-krater) yerleri  gösterir.   

PROFİL ÇIKARMA

Profili çıkarılacak olan noktaların arasına bir doğru çizilir.

Bu doğrunun kestiği izohipslerin yükselti değerleri, alt kısma çizilecek yükselti ölçeği ile kesiştirilir.

Kesişen noktalar birleştirildiğinde profil çıkarılmış olur.

TARİHTE BUGÜN (27-Nisan)
1521-)Portekizli kâşif Ferdinand Magellan Dünyanın dörtte üçünü kat ettikten sonra Filipinler'de Maktan adasında yerlilerle giriştiği çatışmada öldürüldü.

1820-)İngiliz felsefeci Herbert Spencer.

1882-)ABD'li yazar Ralph Waldo Emerson.

Devami
Sosyal Ağlar
Sosyal medyada bizi tekip etmek için aşağıdaki liknleri kullanabilirsiniz.
FacebookLinkedinRssTwitterYoutube
Yenilikler
Sitemizden güncel haberleri herkesden önce öğrenmek istiyorsanız abone olabilirsiniz.
Bize Yazın