KITA OLUŞUMU
KITA OLUŞUMU

 
 

KITA OLUŞUMU (EPİROJENEZ) HAREKETLERİ

  
Yer kabuğunda meydana gelen geniş alanlı alçalma ve yükselme hareketlerine epirojenez  denir.

Bir yerde epirojenik hareketlerin olabilmesi için izostatik dengeninbozulması gerekir.
 
İzostatik denge: Katı haldeki yer kabuğunun sıvı haldeki manto üzerinde batmadan kalabilmesine denir.
 
İzostatik Dengeyi Bozan Faktörler
Karalarda aşınmanın, denizlerde birikmenin fazla olması,
İklim değişmeleri,
Dağ oluşumu hareketleri ve volkanizmadır.
EPİROJENEZ SONUCUNDA;

 

 
Jeoantiklinal (Kıta)  ve jeosenklinal (okyanus)meydana gelir.
Deniz ilerlemesi(Transgrasyon)ve deniz gerilemesi(Regrasyon)meydana gelir.
 
Deniz gerilemesi var ise akarsuyun yatak eğimi  ve aşındırma gücü artar.
Kıyı şekilleri yüksekte  veya kara içlerinde kalmış ise deniz gerilemesi olmuştur. 
Deniz ilerlemesinin görüldüğü yerde akarsuyun ağız kısmı deniz suları altında  kalır. Akarsuyun enerji potansiyeli azalır ve biriktirme yapar.
Eğer bir yerde akarsu vadisi deniz içinde de devam ediyorsa; deniz ilerlemesinden bahsedilebilir.
Türkiye’de epirojenez sonucunda , Anadolu yarım adasıyükselirken; çevresindeki Akdeniz ,Ege, Karadenizçanakları ile Ergene havzası  ve Çukurovaçökmektedir.
Dördüncü zamanın başında bugünkü Ege Denizinin yerinde bulunan Egeid karasının epirojenik hareketlerle çökmesiyle Ege Denizi oluşmuştur.
 
Dünya üzerinde ise İskandinavya  yarımadasıve Kanada  yükselirken , Almanyave Hollanda çökmektedir.  
 
Epirojenez yer yüzünü en uzun sürede şekillendiren iç kuvvettir.
 
Epirojenez sonucunda yer şekillerinin genel yapısında değişme olmaz.
Yurdumuzun iç kesimlerinde yüksek düzlüklerin bulunması, III. Zaman sonlarında deniz seviyesine yaklaşan  yerlerin (peneplen), IV. Zaman başlarında tekrar yükselmesinin sonucudur.

 

TARİHTE BUGÜN (26-Nisan)
1798-)Fransız romantik Ressam Eugene Delacroix.

1859-)İngiliz yazar Daniel DeFoe.

1889-)Avusturyalı-İngiliz felsefeci Ludwig Wittgenstein.

Devami
Sosyal Ağlar
Sosyal medyada bizi tekip etmek için aşağıdaki liknleri kullanabilirsiniz.
FacebookLinkedinRssTwitterYoutube
Yenilikler
Sitemizden güncel haberleri herkesden önce öğrenmek istiyorsanız abone olabilirsiniz.
Bize Yazın