Hece Bilgisi Testi
Hece Bilgisi Testi

 1. 
A)
B)
C)
1. “Bilgisayar” sözcüğünün hecelerine doğru ayrılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bil-gi-sa-yar
B) Bil-gis-a-yar
C) Bil-gi-say-ar
  2. 
A)
B)
C)
  2. “Televizyon” sözcüğünün hecelerine doğru ayrılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tel-e-viz-yon
B) Te-le-viz-yon
C) Te-lev-iz-yon
  3. 
A)
B)
C)
  3. Aşağıdakilerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?
A) öğ-ren-ci
B) öğ-ret-men
C) sı-nıfı-mız
 4.
A)
B)
C)
  4. Aşağıdakilerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?
A) kal-em-lik
B) ki-tap-lık
C) yağ-mur-luk
  5.
A)
B)
C)
  5. Aşağıdakilerden hangisinin hecelere ayrılışı doğrudur?
A) hi-kay-e-miz
B) tes-ti-miz
C) def-ter-i-miz
  6.
A)
B)
C)
  6. Aşağıdakilerden hangisinin hecelere ayrılışı doğrudur?
A) san-da-lye
B) po-rta-kal
C) ka-lo-ri-fer
  7.
A)
B)
C)
  7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi üç hecelidir?
A) kitap
B) silgi
C) bilmece
  8.
A)
B)
C)
  8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi dört hecelidir?
A) Ankara
B) Anıtkabir
C) Atatürk
  9.
A)
B)
C)
  9. “Okuma yazmayı öğrendik “ cümlesinde kaç hece vardır?
A) 11
B) 10
C) 9
  10. 
A)
B)
C)
10. “Atatürk yurdumuzu kurtardı. “ cümlesinde kaç hece vardır?
A) 10
B) 11
C) 12

 

1. 
A)
B)
C)
1. “ Kardeşimi çok özledim.” tümcesini söylerken ağzımız kaç hareket yapıyor?
A) 7
B) 8
C) 9
  2. 
A)
B)
C)
  2. Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem sözcüktür?
A) ki
B) taş
C) Lem
  3. 
A)
B)
C)
  3. Aşağıdakilerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?
A) te – n – ce- re
B) gör – dü – ğü
C) söy – le – me
4.
A)
B)
C)
  4. Aşağıdakilerden hangisi hecelerine doğru olarak ayrılmıştır?
A) çi – lek – ler
B) han – ım – el – i
C) san – da – l – ye
  5.
A)
B)
C)
  5. Hecesi en fazla olan tümce hangisidir?
A) Bebek evin neşe kaynağıdır.
B) Derslerime çok çalıştım.
C) Temiz ol, sağlıklı kal.
  6.
A)
B)
C)
  6. Aşağıdakilerin hangisi bir hecelidir?
A) bul
B) iki
C) emek
  7.
A)
B)
C)
  7. “ Türkçe” sözcüğü kaç hecelidir?
A) bir
B) iki
C) üç
  8.
A)
B)
C)
  8. “ kuşlarda” sözcüğü kaç hecelidir?
A) 1
B) 2
C) 3
  9.
A)
B)
C)
  9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hece sayısı daha fazladır?
A) defterler
B) meyvelerden
C) sertlik
  10. 
A)
B)
C)
10. “ İlkbahar mevsimi geldi.” tümcesi kaç hecelidir?
A) 8
B) 7
C) 6

 

TARİHTE BUGÜN (27-Nisan)
1521-)Portekizli kâşif Ferdinand Magellan Dünyanın dörtte üçünü kat ettikten sonra Filipinler'de Maktan adasında yerlilerle giriştiği çatışmada öldürüldü.

1820-)İngiliz felsefeci Herbert Spencer.

1882-)ABD'li yazar Ralph Waldo Emerson.

Devami
Sosyal Ağlar
Sosyal medyada bizi tekip etmek için aşağıdaki liknleri kullanabilirsiniz.
FacebookLinkedinRssTwitterYoutube
Yenilikler
Sitemizden güncel haberleri herkesden önce öğrenmek istiyorsanız abone olabilirsiniz.
Bize Yazın