EŞ ANLAMLI (ANLAMDAŞ) SÖZCÜKLER
EŞ ANLAMLI (ANLAMDAŞ) SÖZCÜKLER

EŞ ANLAMLI (ANLAMDAŞ) SÖZCÜKLER
Sözcüklerin eş anlamlılarını bulunuz.

1- ad

a. ünlü b. şanlı c. isim

2- sınav

a. imtihan b. deney c. önsezi

3- teklif

a. zayıf b. öneri c. ileri

4- özür

a. dilek b. mazeret c. istek

5- öfke

a. hiddet b. fırtına c. kızgın

6- nehir

a. göl b. deniz c. ırmak

7- kuşku

a. şüphe b. zaman c. takvim

8- düşünce

a. fikir b. akıl c. yazı

9- yüzyıl

a. sene b. asır c. ay

10- hızlı

a. yavaş b. gayretli c. süratli

11- güzide

a. güzel b. seçkin c. taze

12- beyaz

a. ak b. siyah c. kırmızı

13- eksik

a. tam b. noksan c. doğru

14- şehir

a. kent b. yurt c. vatan

15- sonbahar

a. hazan b. mevsim c. ilkbahar

16- esir

a. mahkeme b. suçlu c. tutsak

17- yön

a. taraf b. doğu c. batı

18- öğüt

a. konuşma b. nasihat c. istek

19- acele

a. tez b. yavaş c. hareketli

20- hüviyet

a. kişilik b. kimlik c. ikaz

21- sağlık

a. neşe b. sevinç c. sıhhat

22- onarım

a. bozuk b. arızalı c. tamirat
23- doğa

a. mevsim b. güneş c. tabiat
24- güçlü

a. zayıf b. kuvvetli c. sıhhatli

25- güç

a. zor b. iyi c. çok

ZIT (KARŞIT) ANLAMLI SÖZCÜKLER
Sözcüklerin zıt (karşıt) anlamlılarını bulunuz.

1- eğri

a. yanlış b. doğru c. çizgi

2- kibar

a. nazik b. zarif c. kaba

3- cömert

a. cimri b. savurgan c. müsrif

4- tatlı

a. tatsız b. şekerli c. acı

5- kalın

a. dar b. ince c. uzun

6- toplama

a. çarpma b. bölme c. çıkarma

7- bolluk

a. kıtlık b. bereket c. ürün

8- var

a. çok b. dolu c. yok

9- açık

a. kapalı b. kapısız c. aralık

10- yaşlı

a. fakir b. genç c. garip

11- kar

a. zarar b. fayda c. karsız

12- yokuş

a. iniş b. çıkış c. aralık

13- giriş

a. çıkış b. yön c. taraf

14- çabuk

a. hızlı b. hareketli c. yavaş

15- minik

a. ufak b. küçük c. kocaman

16- pişmiş

a. pişmemiş b. çiğ c. taze

17- yumuşak

a. katı b. sıvı c. sulu

18- olgun

a. ham b. tatlı c. ekşi

19- mağlup

a. yenilgi b. galip c. savaş

20- kirli

a. soluk b. pis c. temiz

21- boş

a. açık b. dolu c. eksik

22- şişman

a. zayıf b. uzun c. tombul

23- soru

a. sual b. neden c. cevap

24- eksik

a. yarım b. tam c. fazla

25- büyük

a. ufak b. çok c. küçük

TARİHTE BUGÜN (18-Mart)
1871-)Paris Komünü kuruldu. Fransa-Prusya savaşında Fransa'nın teslim olması üzerine Paris halkı ayaklanarak hükümeti devirdi. Paris Belediyesinin hükümranlığını ilan etti. Kansız bir devrimle kurulan yeni yönetim emekçilere dayanarak 72 gün ayakta kaldı. Karl Marx Paris Komünü'nü "proletarya diktatörlüğü"nün örneği olarak gösterdi.

1915-)Çanakkale kıyılarına çıkartma yapan müttefik ordularına karşı Mustafa Kemal komutasındaki Osmanlı direnişi zaferle sonuçlandı.

1920-)Meclisi Mebusan, İstanbul'un işgali üzerine çalışmalarına ara verme kararı aldı.

Devami
Sosyal Ağlar
Sosyal medyada bizi tekip etmek için aşağıdaki liknleri kullanabilirsiniz.
FacebookLinkedinRssTwitterYoutube
Yenilikler
Sitemizden güncel haberleri herkesden önce öğrenmek istiyorsanız abone olabilirsiniz.
Bize Yazın