Kelime-i Tevhit” ve “Kelime-i Şehadet”i Öğreniyoru
Kelime-i Tevhit” ve “Kelime-i Şehadet”i Öğreniyoru

Kelimeitevhit ve Kelimeişehadeti Öğreniyoruz.
 
 
 

 

KONU:1.6. "Kelimeitevhit" ve "Kelimeişehadet"i Öğreniyoruz  

 

KONUYA HAZIRLIK  

 

a) Bu Konuyu Öğrenmek Bize Neler Kazandıracak?  
 • Kelime-i tevhit ve kelime-i şahadetin anlamlarını açıklayacaksınız.

 

b) Bu Konuda Hangi Kelime ve Kavramları Öğreneceğiz?  
 • Kelimeitevhit
 • Tevhit
 • Kelimeişehadet

 

c) Bu Konuya Nasıl Hazırlanacağız?  
 • Aşağıdaki metni okuyarak ilgili soruları cevaplayınız.

 

  

 

ANLATIM  
Bu kavramların anlamlarını niçin öğrenmemiz gerekir?

Allah'ın varlığına ve birliğine inanan kesmelere Müslüman denir. Bir Müslüman bu inancını kalbiyle inandığı gibi, sözle de ifade etmesi gerekir. Allah'a inandığımızı belirttiğimiz sözlerden biri "Kelimeitevhit", diğeri ise "Kelimeişahadet"tir. Bu kavramların anlamlarını bilmek, bunları doğru bir şekilde ifade etmemizi ve anlamları doğrultusunda davranmamızı sağlar.

a. "Kelimeitevhit"

"Kelimeitevhit" ne demektir?

"Kelimeitevhit" ifadesi kelime ve tevhit sözcüklerinden oluşan bir tamlamadır. Kelime söz anlamına gelir. Tevhit sözcüğü ise; "Allah'ın bir ve tek olduğuna inanmak" demektir. "Kelimeitevhit" Allah'ın bir ve tek olduğu belirtmek için söylenen sözdür.

"Kelimeitevhit"in söylenişi nasıldır?

"Lâ ilâhe illallah, Muhammed'ün Rasûlüllah"


"Kelimeitevhit"in anlamı nedir?

"Allah'tan başka Tanrı yoktur, Hz. Muhammed onun peygamberidir."

Bir kimse "Kelimeitevhit"i söylemekle neyi ifade etmiş olur?

"Kelimeitevhit" dinimizde Allah inancının en kısa ve özlü ifadesidir. "Kelimeitevhid"i söyleyen bir kişi "Allah'ın bir ve tek olduğuna, onun eşinin, benzerinin ve ortağının bulunmadığına, ibadet edilmeye layık tek ilah olduğuna, Hz Muhammed'in de onun elçisi olduğuna" inandığını açıklamış olur. Bu sözü yürekten, inanarak söyleyen kimseye "mümin" denir.

 

  
b. Kelimeişahadet

"Kelimeişahadet" ne demektir?

Kelimeişahadet ifadesi de kelime ve şahadet sözcüklerinden oluşan bir tamamladır. Kelime; söz, "Şahadet" sözcüğü ise, "şahitlik etme, tanıklık yapma" anlamına gelir.

"Kelimeişahadet" in söylenişi nasıldır?

"Eşhedü an lâ ilâhe İllallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resuluh"

"Kelimeişahadet""in anlamı nedir?

"Kesinlikle tanıklık ederim ki Allah'tan başka Tanrı yoktur ve yine kesinlikle tanıklık ederim ki, Hz. Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. "

Bir kimse "Kelimeişahadet"i söylemekle neyi ifade etmiş olur?

 • Allah, bütün varlıkları yaratan ve yaşatan bir ve tek ilahtır. Onun dışında ibadet edilmeye layık hiçbir varlık yoktur.
 • Allah'ın insanlara doğru yolu göstermek üzere gönderdiği Hz. Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir.

Kelimeitevhit ve şahadet İslam'ın özü ve özetidir. Bu sözlerle ifade edilen İslam dinin bütün esas ve ilkelerine gönülden uyan kişilere Müslüman denir.

Bir Müslüman olarak Allah'a şöyle inanırız;

Allah vardır, birdir, Eşi ve benzeri yoktur. Varlıkların yaratıcısı ve sahibi odur. Her şey ona muhtaçtır. O hiç bir şeye muhtaç değildir. O aklımıza gelen varlıkların hiçbirine benzemez. O hem her yerdedir, hem kalbimizdedir Bu inancımızı kalbimizle onaylar ve dilimizle de söyleriz. Bizim için en değerli bilgi Allah'ı öğrenmiş olmamızdır. Kalbimize yerleştirmemiz gereken en değerli inanç ise Allah inancıdır

Anlatım: Osman Ay

 

Bilgi Kutusu  
 • Bir insanın İslam dininden sayılması için kelimeişehadeti söylemesi gerekir. Bu nedenle Kelimeişehadeti büyük bir sarayın giriş kapısına benzetebiliriz.
 • Tevhit: "Tek Allah'a inanmak, Allah'tan başka tapılacak varlık tanımamak" demektir.

 • Tevhit inancına göre, evrendeki bütün varlıkları tek ve eşsiz olan Allah yaratmıştır. Her şeyin sahibi odur. Onun gücü her şeye yeter.

 • İlah: Yaratan, her şeyin sahibi olan, tapılan varlık demektir.

 

Sıkça Sorulan Sorular  
Soru: "Allah" sözcüğü yerine "Tanrı" demek günah mıdır?

Cevap: Hayır, günah değildir, ama şık da değildir. Çünkü Allah'ın 99 güzel ismi vardır. Bu isimlerden birini söylemek daha güzeldir.

 

TARİHTE BUGÜN (22-Nisan)
1724-)Immanuel Kant, Alman filozof (ö. 1804)

1724-)Alman filozof Immanuel Kant.

1870-)Vladimir İlyiç Lenin, Sovyetler Birliği'nin kurucusu (ö. 1924)

Devami
Sosyal Ağlar
Sosyal medyada bizi tekip etmek için aşağıdaki liknleri kullanabilirsiniz.
FacebookLinkedinRssTwitterYoutube
Yenilikler
Sitemizden güncel haberleri herkesden önce öğrenmek istiyorsanız abone olabilirsiniz.
Bize Yazın