Kümelerin Gösterimi
Kümelerin Gösterimi

KÜMELERİN GÖSTERİMİ

LİSTE YÖNTEMİ

Nesneleri temsil eden sembollerin tırnaklı ayraç içinde aralarına virgül koyarak gösterimine liste yöntemi denir. Anne, baba ve bir çocuktan oluşan bir kümeyi liste yöntemi ile yazacak olursak;
A= {anne, baba, çocuk} olur.
liste yöntemi

VENN ŞEMASI

Anne, baba ve bir çocuktan oluşan bir aile küme oluşturur. Bu kümeyi oluşturan varlıkların etrafını kapalı bir eğiri ile çevirelim.Venn Şeması ile GösterimKümenin bu şekilde gösterilişine, venn şeması ile gösterim denir. Venn, kümelerin bu şekilde gösterimini bulan kişidir.

Kümenin elemanlarının resmini yapmak her zaman kolay olmayabilir. Bu nedenle kümenin elemanlarının resmini çizmek yerine bir nokta ve bu notanın yanına elemanın adını yazarız. Buna göre yukarıda resimlerle gösterdiğimiz kümeyi aşağıdaki gibi gösterebiliriz.Venn Şeması

Kümelerin şema ile gösteriminde şunlara dikkat etmelisiniz;
a) Mutlaka kapalı bir şekil olmalıdır. Kare, üçgen, çember vb hangi şekli kullanacak olursanız olun mutlaka kapalı bir şekil kullanın.
b) Kümenize verdiğiniz isim mutlaka büyük harf olmalıdır.
c) Küme elemanlarının ismini yazarken; ismin başına mutlaka nokta koymalısınız.

ORTAK ÖZELLİK YÖNTEMİ

A={a, e, ı, i, o, ö, u, ü} kümesinin elemanlarını incelediğinizde alfabemizdeki ünlü harfler olduğunu göreceksiniz. Biz bu kümeyi A={alfabemizdeki ünlü harfler} şeklinde de yazabiliriz. Bu örneğimizdeki gibi küme elemanlarının ortak bir özelliği varsa, bu kümeyi ortak özellikleri ile yazabiliriz. Buna ortak özellik yöntemi ile gösterim denir.

Örnek : "a, b, c, d, e" harflerinin oluşturacağı bir kümeyi liste ve ortak özellik yöntemi ile yazalım.
Çözüm: Bu harflerin oluşturduğu kümeye K ismini vererek liste yöntemi ile gösterecek olursak; K = {a , b, c, d, e} olur.
K kümesinin elemanlarının ortak özelliği, alfabemizin ilk beş arfi olmasıdır. Kümemizi ortak özellik yöntemi ile gösterimi;
K = {Alfabemizin il beş harfi} şeklinde olacaktır.

TARİHTE BUGÜN (27-Nisan)
1521-)Portekizli kâşif Ferdinand Magellan Dünyanın dörtte üçünü kat ettikten sonra Filipinler'de Maktan adasında yerlilerle giriştiği çatışmada öldürüldü.

1820-)İngiliz felsefeci Herbert Spencer.

1882-)ABD'li yazar Ralph Waldo Emerson.

Devami
Sosyal Ağlar
Sosyal medyada bizi tekip etmek için aşağıdaki liknleri kullanabilirsiniz.
FacebookLinkedinRssTwitterYoutube
Yenilikler
Sitemizden güncel haberleri herkesden önce öğrenmek istiyorsanız abone olabilirsiniz.
Bize Yazın